KOIO
924 W Armitage
KOIO Image
LEASED
KOIO
924 W Armitage
  • Deal Type: Retail Lease
  • Property Type: Retail
  • Leased SF: 1,000
  • Status:Leased
Tenant's Broker(s):